özgür demirci & elmas deniz

para mevzuu

money issue

Küratörlüğünü Nicoletta Daldanise’in yaptığı Para Mevzuu sergisi, sanatçılar Elmas Deniz ve Özgür Demirci’nin katılımıyla 26 Ocak-5 Şubat 2011 tarihleri arasında PASAJist’te yer alacak. Sergi temelde, yoksulluk ve sanatçıların çalışma koşullarına dikkat çekiyor. Elmas Deniz son dönemde kent yoksulluğu ve konsensus dışında kalan değer sistemleri üzerine çalışıyor, yoksulluğu kendi içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum ve siyasal bir perspektiften çeşitli etkileriyle değerlendiren sanatçı, bu sergide sadece metin ağırlıklı işlerini sergiliyor. Özellikle küresel çapta yoksulluk hakkındaki gerçekleri dolaysız ve dümdüz ortaya koymak amacıyla metnin olanaklarını ve çarpıcı alıntıları kullanıyor. Özgür Demirci, sanatçı olarak yaşadığı tecrübelerden oluşturduğu çalışmaları ile sanat dünyası içinde yaşanan finansal problemleri ve bu problemlerin sanatçılar üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Çalışmalar, ironik bir biçimde, sanatçının ekonomik olarak sıkıntılı çalışma koşulları ve ayakta kalma stratejileri üstüne imgeler sunuyor ve bu süreçte sanatçının sanat kurumları ile yaşadığı ilişkileri irdeliyor.

Money issue exhibition curated by Nicoletta Daldanise will take part at PASAJist between 26th January to 5th February 2011 with the participation of artists Elmas Deniz and Özgür Demirci. The exhibition mainly deals with poverty in general and the working conditions of the artists. Elmas Deniz recent work revolves around poverty in urban context and value systems that are distinct from the ones that are operating in our capitalist societies. She evaluates the issue of poverty from her social-economical status through this political perspective. This exhibition mainly includes her text-based works, aims to expose bare facts about poverty on a global scale using the possibilities of text, basically quotes. Özgür Demirci’s works based on his own experiences as an artist that focuses on the financial problems of the art system and its effects on the artist’s. His works ironically deal with the issue and consist of images about difficult working conditions and survival strategies of the artist’s while he also investigates the artist’s relationship with the art institutions.

VISITING DAYS ANDHOURS

Thursday - Friday 

14:00 - 19:00 

Saturday

11.00 - 15.00 

CONTACT

Mumhane street Nimet Hanı 45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80