carolyn riddell

durağan hikayeler

stationary stories

Carolyn Riddell: ‘Durağan Hikayeler’ Carolyn Riddell’in Türkiye’deki ikinci sergisi PASAJist’de 11 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasında görülebilir. Çalışmalar, sanatçının Kanada, Türkiye ve Hindistan arasındaki 26 yıllık geçişlerini kapsıyor. Boyama ve baskılamadan sonra bir sıçrayış yaparak, yeni malzemeler ile çalışan sanatçı sariler, kilimler, dokumalar ve pleksi cam tabakalarının öz yapısını materyallerde ince değişiklikler yaparak açıyor. Bu gösteri, doğu ile batının inceliklerini, tarihlerini ve geleneklerini temsilen bir “koridor” ya da “viyadük” yaratma çabasındadır. Sergilenen her bir materyalin kendine has bir kimliği var. Riddell, bu kimliği izleyiciye yeni bir üstünlük noktası yaratmak umudu ile bozuyor/ değiştiriyor/parçalara ayırıyor. Parçalar arasındaki boşluklar birbirleri ile ilintili , alanlar arasında kalanlarsa şiirsel fikirler. Her bir parça/obje, hatıra/ işlem/ damıtma hareketlerini içine çekmiş. Orijinal halinden bugünkü yerine , özünde olan tekrar çalışılıp, önceki rolüne alternatif sıçrama yapılmış. Şiirsel ve “samimi” bir yer değiştirme…
Stationary Stories Carolyn Riddell’s second show in Turkey can be seen at PASAJist between January 11-20 , 2013. The work involves many years (26 ) of “passaging” between Canada, Turkey and India . The work is a pivotal shift from painting and printmaking to working with newer material: fabric (sarees, carpets, weavings) as well as plexiglass sheeting.This show will be an attempt at creating a “corridor” or ‘viaduct’” representing eastern and western sensibilities, histories and traditions.Each material presented in the show, has an inherent identity, which Riddell has subverted/exchanged/dismantled to hopefully create a new vantage point for the viewer. Reworked by the artist’s hand, setting in the memory, intending towards the poetic, an ‘honest’ displacement.

VISITING DAYS ANDHOURS

Thursday - Friday 

14:00 - 19:00 

Saturday

11.00 - 15.00 

CONTACT

Mumhane street Nimet Hanı 45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80