demet yalçınkaya

sınır - border

Birey olma çabasındaki kadın, bir yandan toplumu oluşturan ve devamlılığı sağlayan kuralların sınırlarını zorlamaktadır. Projedeki sınır kavramı, kadının toplumsal rollerindeki ait olma-olmama, kabul etme-reddetme temelli gerilimlerine odaklanmaktadır. Mekandaki yerleştirme, izleyiciyi bu türden bir ele alışla imge, görüntü ve ses deneyimine dahil etmeyi amaçlar.

The woman who is in an effort to be individual pushes the rules of the boundaries which constitute the society and provide to the society the continuity. The notion of ‘border’ in the project focuses on the woman’s roles in society, the tension of belonging – no belonging, acceptance-rejection. Installation in the room invites the audiences to the experience of image, video, and sound.

VISITING DAYS ANDHOURS

Thursday - Friday 

14:00 - 19:00 

Saturday

11.00 - 15.00 

CONTACT

Mumhane street Nimet Hanı 45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80