valentina karga

berlin farm lab

Mimar-sanatçı Valentina Karga Amber’12 Sanat ve Teknoloji Festivali kapsamında “Berlin Farm Lab” isimli projeisiyle PASAJist’te. Sanatçı şehirde kendine yetebilirlik fikri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Berlin Farm Lab, kendi birikimlerini ve tasarladığı How to (nasıl yapılır) ve Do it yourself (kendin yap) videolarını paylaştığı bir platform. Bu tasarım zaten varolan sistemlerle hiçbirşeyin israf edilmemesi mantığının bir kombinasyonu. Valentina Karga, Yunanistan’da Teselya Üniversitesi’nde mimarlık üzerine master yaptı. Sürdürülebilirlik, yeniden kullanma, kendi kendine yetme, kapalı döngü sistemleri, çevre ve yemek Valentina Karga’nın çalışmalarını oluşturan anahtar kelimeler. Edindiği araştırma bursuyla, amacı sanat, bilim ve insan bilimleri arasındaki diyaloğu geliştirmek olan disiplenlerarası ve uluslararası doktora programı Berlin Sanat Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor. Karga, 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek parti için herkesten PASAJist’te birlikte pişirilecek yemeğe katmak üzere birer malzeme getirmelerini rica ediyor. Beraber yenilecek yemek esnasında sanatçı çalışmalarını sunmayı ve katılımcılarla etkileşimli bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor.

Architect-artist Valentina Karga, is at PASAJist, with her project titled “Berlin Farm Lab” within Amber’12 Art and Technology Festival. She works on the idea of self-sufficiency in a city. Berlin Farm Lab, is a platfrom which she shares her knowledge and designs along with “How to” and “Do It Yourself” videos, The design is a combination of systems that already exist, although combined in a nothingis-wasted logic.Valentina Karga holds a master in architecture from University of Thessaly, Greece. Sustainability, reuse, closed loop systems,self containing systems, environmental and food quality are key-words in her work. Currently she is doing a research fellowship at the Graduate school of the University of Arts Berlin;a postgradual, interdisciplinary and international program whose goal is to advance the dialog between the arts, sciences andhumanities.Karga, asks each of the participants to bring ingredients to the dinner which would be held in PASAJist on Sunday the 11th. She aims to present her work and to create an interactive, participatory discussion during the dinner.

www.valentinakarga.com

VISITING DAYS ANDHOURS

Thursday - Friday 

14:00 - 19:00 

Saturday

11.00 - 15.00 

CONTACT

Mumhane street Nimet Hanı 45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80