erim bikkul

yekpare akış

integral flow

İsmini Tanpınar’ın “Eşik” adlı şiirinden alan “Yekpare Akış”, Erim Bikkul’un, içinde yaşamakta olduğu zaman ve mekânı, algı süzgecinden geçirerek değerlendirme çabalarının bir sonucu. Şimdiye dek çizme ve boyama yoluyla, yani varolana “ekleyerek” yapıt üretirken, son dönemde üzerinde çalıştığı kâğıt ve plastik gibi malzemeleri kesip çıkararak “eksiltmenin”, bir anlamda boşlukla çalışmanın peşine düşen sanatçı şöyle diyor: “Ağaçların dalları, nehirlerin kolları, damar ve sinir sistemlerinin görünümleri arasındaki benzerlik, ya da bazı gezegenlerin çizdiği yörüngelerin kesişimi sonucu ortaya çıkan desenlerin sokakta satılan Çin işi ucuz şablonlarda yapılan çizimlerle tıpatıp aynı olabilmesi gibi daha pek çok çakışma, bana sınırsız ve iç içe geçmiş bir oluşun içinde yer aldığımız hissini veriyor. Gündelik hayatta ancak belirlenmiş bir kısmında gezindiğimiz gerçeklik, aslında katman katman. Buna ek olarak her şeyin bir bütün olması hali, bir “yekpare akış” da söz konusu. “Kendimizi beden, isim, duygu ve deneyimlere indirgediğimizde kavrayamadığımız ve bizi kesin yargılarda bulunmaya iten pek çok durum, benliğin muhafazasından çıkabildiğimiz vakit anlam kazanmaya başlıyor. William Blake’in dediği üzere bir kum tanesinde dünyayı, bir yabançiçeğinde cenneti görebilmenin yolu da sanırım buradan geçiyor. Ben de ayrı ayrı ele alındığında birbiriyle çok ilintili durmayabilecek kimi malzeme katmanlarını ve biçimleri bir arada kullanarak bahsettiğim bu çok katlılığı sezdirmeye çalıştım.” Sergileri sadece eserlerin değil bizzat sanatçının da izleyicilerle bir araya gelmesi için bir fırsat olarak gören Bikkul, 21-30 Mart 2013 tarihleri arasında açık kalacak sergide önceden hazırladığı çalışmaları sunmanın yanı sıra, Pasajist’te kuracağı mini atölyesinde üretmeye devam edecek ve ziyaretçilerle iletişime açık olacak. Sanatçı hakkında: Erim Bikkul, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl ilk kişisel sergisini açtı. Bugüne dek pek çok karma sergide yer aldı.

 

Taking its name, Integral Flow, from the poem Eşik by Ahmet Hamdi Tanpınar, a visionary poet and a novelist of great importance, Erim Bikkul’s exhibition is an attempt to evaluate the space and time that he lives in by looking behind appearances. Bikkul’s previous works were, by drawing and painting, in a sense acts of addition. Now he concerns himself with creating by subtracting – cutting out and removing parts of materials, such as paper and plastic, he’s been working on. He says: “The similarity of patterns made by tree branches, braided rivers, veins and neural systems, or the shared morphology of planet orbits and the ellipses described by cheap plastic templates sold on the street, and such numerous coincidences make me think that we are in an unbounded yet interconnected existence. Our ordained reality through which we absent-mindedly ramble is actually multi-layered. However, it is also moving as a unified integral flow. “Situations that are incomprehensible to us when we reduce ourselves to body, name, emotion or experience and that drive us to make precise yet erroneous pronouncements, only gain significance when we overcome our drive to protect our egos. It is the only way, as William Blake says, “To see a world in a grain of sand / and a heaven in a wildflower.” I have tried to intimate this multi-layerness by collaging layers of materials and forms that may look unrelated when approached separately.” As an artist committed to exhibitions that bring not only artworks for visitors but also an opportunity to meet the artist, Bikkul will display his most recent works and work in a mini-studio in the exhibition area where he can interact with the visitors. Erim Bikkul graduated from Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts Department of Painting in 2002. Same year he had his first personal exhibition. Attended numerous group shows until today.

VISITING DAYS ANDHOURS

Thursday - Friday 

14:00 - 19:00 

Saturday

11.00 - 15.00 

CONTACT

Mumhane street Nimet Hanı 45/29 Karaköy

​pasajist@gmail.com

+90 534 613 01 80